Er det noe du lurer på om det å sitte i styret er det bare å spørre noen av dagens styremedlemmer eller valgkomiteen. Hvem som sitter i styret/valgkomité? Det kan du lese om her: http://osvb.no/om-klubben

Samtlige styremedlemmer er på valg. Håkon stiller ikke til valg som styreleder, men stiller til valg som styremedlem. Marlene stiller til valg som ny styreleder, dette har vært planlagt og forberedt siden årsskiftet 2017/2018.

Dette betyr at vi i skrivende stund ikke har noen som har meldt seg til nestlederrollen. Utover dette stiller alle sittende styremedlemmer til gjenvalg, men vi har plass til flere og vi har plass til utfordrere. Har du kompetanse innenfor økonomi og regnskap er du veldig velkommen.

Ta kontakt med leder av valgkomiteen, Mariel Hagen, hvis du (eller noen du kjenner) er nysgjerrig på en plass i styret.

Sesongen 2018 var en av de bedre i klubbens historie - har du lyst til å hjelpe til med å gjøre 2019-sesongen enda et hakk bedre?

Mvh Styret & Valgkomiteen

Bli medlem