Årsmøtet avholdes den 21. februar, i Akersgata 55, kl. 17.00.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret til post@osvb.no senest 7.februar.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens nettsider.

For å ha stemmerett må man ha fylt 15 år, vært medlem av OSVB i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Samtlige styremedlemmer er på valg. Ta kontakt med leder av valgkomiteen, Mariel Hagen, hvis du (eller noen du kjenner) er nysgjerrig på en plass i styret.

Hvem som sitter i dagens styre, og som kan kontaktes ved spørsmål, kan du se her.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen Styret

Sakspapirer

Bli medlem