15.00—17.00

  • Rekrutt, 7—12 år. Bane 1-6

17.00—18.30

  • Herrer, nivå 1. Bane 1-2
  • Herrer, nivå 2. Bane 3-4
  • Damer, elitenivå. Bane 5-6

18.30—20.00

  • Herrer, nivå 3. Bane 1-2
  • Herrer, nivå 4. Bane 3-4
  • BeachBoys Norway. Bane 5-6

20.00—21.30

  • Damer, nivå 1. Bane 1-2
  • Damer, nivå 2. Bane 3-4
  • Damer, nivå 3. Bane 5-6

Bli medlem